Řízení projektů

Htech se snaží poskytovat každému klientu, který nám svěří objednávku, co nejlepší možné služeb. Součástí této perspektivy je nejprve dobře porozumět potřebám zákazníků a případně odhalit rezervy, které nebyly dříve patrné, a otevřít tak nové možnosti pro budoucí využití.

Z tohoto důvodu vnímáme roli dobrého poradenství a názorných ukázek jako důležitou součást pro vytvoření projektu a úspěšnou instalaci.

Doufáme, že naši zákazníci tu budou i za mnoho let, a naším přáním je, aby se k nám bez váhání vraceli, čehož nelze dosáhnout bez toho, aby služby námi poskytované v současnoti byly nejvyšší možné kvality.

Poradenství

Htech poskytuje potenciálním i stávajícím klientům odborné poradenství v oblasti návrhů zpracovatelských linek, vhodné volby strojního a manipulačního zařízení – to vše s ohledem na typ produktu, maximální kvalitu, celkový výkon a ekonomické představy zadavatele.

Stovky vlastních instalací různého rozsahu v několika zemích EU jsou zárukou, že pro Váš projekt vybereme ekonomicky i technicky nejvhodnější řešení. Při návrhu řešení bereme ohled i na případný budoucí rozvoj firmy a snažíme se o variabilitu zařízení tak, aby byla jeho budoucí výměna nebo úprava co nejsnazší. Projekt a jeho příprava se dá rozdělit do následujících fází.

  • nezávazné poradenství
  • návrh vhodného řešení
  • příprava projektu, 2D/3D výkres
  • vypracování harmonogramu
  • realizace

V případě, že máte zájem o sjednání schůzky či telefonickou konzultaci, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Projektový managment

Vybrané řešení dozorujeme od první fáze projektové přípravy, přes vyhotovení výrobních výkresů, výrobu a dodávky technologií, až po fázi instalace, prvního spuštění a zaškolení obsluhy. Pokud je to součástí dohody s klientem, pro instalaci zajišťujeme formou prověřených certifikovaných subdodavatelů instalace náročných elektrických, vodních a vzduchových rozvodů.

Předávání projektové dokumentace, podkladů pro případné dotační projektování, uživatelských instrukcí a průběžné školení obsluhujícího personálu je samozřejmostí.

Školení a studijní návštěvy

Jako doplňkovou službu ve fázi přípravy či jako příležitostnou vzdělávací akci Htech pořádá pro své obchodní partnery setkání zaměřená na školení a informace o novinkách v oboru. Setkání jsou organizována nejčastěji přímo na místech, kde jsou instalovány funkční technologie a kde je možné názorně poukázat na výhody funkčního uspořádání provozů.

V případě potřeby je možné uspořádat odborný seminář nebo studijní návštěvu ve specializovaných institutech zaměřených na proces výroby a řízení kvality zemědělských plodin a ovoce.

Po dohodě zajistíme i individální návštěvu konkrétních provozů nebo demonstraci jednotlivých zařízení v areálu naší firmy.

Česky Polski English