CHECKBOX

Checkbox je zařízení pro ověření počtu balení či hmotnosti obsahu kartonových či plastových bedýnek, s možností etiketování.

  • kódové označení: TDB0400_04

Karton se zastaví uprostřed dopravníku a je zdvižen na otočném rameni a zvážen. Displej se v okamžiku vážení rozsvětlí a v případě detekce problému s hmotností vysílá signál pro zastavení linky. Obsluha provozu bedýnku manuálně vyjme a odebere nadbytečné či doplní chybějící balení. V případě, že hmotnost vyhovuje stanovenému rozpětí, je bedýnka spuštěna zpět na dopravník. Předtím může být ještě otočena pro aplikaci etikety.

Pro značení etiket je užívána termotisková metoda a etikety je možné pomocí patřičného programu navrhnout pro širokou škálu užití, včetně tisku čárového kódu, proměnlivých dat balení a spotřeby, země původu atd. Zařízení není určeno pro označení obalu naměřenou hmotností, ale je možné je napojit pomocí sítě na další výpočetní techniku, např. pro sledování provozu ve velínech balíren.

Vynulování po každém zvážení je automatické, ale hodnotu hmotnosti obalu je třeba vzít v potaz při programování před zahájením kontrolního procesu.

Česky Polski English