Vstupní úprava

Jako příklad základních procesů úpravy bychom chtěli představit firmu se sídlem v severním Polsku, která zpracovává ročně cca 8 500 až 10 000 tun zeleniny ve výrobním areálu s rozlohou 1 000 ha. Provoz je rozdělen na tyto funkční celky:

 • linka pro zpracování mrkve s technologií pro recyklaci vody
  • příjem produktu
  • odnaťování, mytí, kartáčování
  • optické jakostní a velikostní třídění
  • skladování a expedice
  • úprava vody a recyklace
 • linka pro zpracování cibule
  • příjem produktu
  • odnaťování a odslupkování
  • velikostní sítové třídění
  • skladování a expedice
 • balicí linka
  • dávkování
  • balení
  • paletizace a expedice

INSTALACE

Htech zajišťoval projekt od fáze prvního návrhu po samotnou realizace a většinu dodávek užitých technologií. Zákazník zajišťoval pomocné rozvody, např. technologii pro dodávku stlačeného vzduchu.

Podmínky instalace byly částečně ztíženy již existujícími prostorami, které byly vyhrazeny pro koncovou část produkce, tedy třídění a předexpediční paletizaci. Prostory jsou víceúrovňové a projektování transportních dopravníků a začlenění paletizátoru vyžadovalo maximální péči.

Projekt byl spolufinancován z veřejných rozpočtů, takže podléhá přísným pravidlům kontroly a prověrky parametrů. Htech zajistil i marketingovou podporu včetně vizuálního stylu společnosti.

Tabulka výkonů

linka cibule
základní úprava
cibule
loupání
mrkev
základní úprava
mrkev
optické třídění
mrkev
recyklace
množství 9-12 t/hod. není dostupné 25 t/hod. 2×8 t/hod. 25 t/hod.
Česky Polski English