Balení

Htech se dlouhodobě specializuje na dodávání systémů pro dávkování, balení a související procesy. Pro naše klienty je tato složka z hlediska odbytu jejich plodin do retailových sítí klíčová. Konečnou podobu balení může určit poptávka po konkrétním balení ze strany řetězců a obchodů, tak nabídka klienta, který má k dispozici určitou technologii. Naším úkolem je klientům nabídnout taková technologická řešení, která s ohledem na jim dostupné produkty budou pokud možno univerzální, výkonná a dlouhodbě spolehlivá.

Téměř všechny automatické balicí stroje v naší nabídce je nutné zapojit k zařízení dávkovacímu, s nímž vytváří obvyklou koncovku balírenských linek.

Kromě balení volně loženého produktu do transportních obalů níže uvádíme vybraná nejrozšířenější řešení:

Česky Polski English